Life | Thu Mar 29, 2012 7:56pm EDT

Birthday boy Monaco cruises into Miami semis