World | Thu Jan 9, 2014 5:07pm EST

As Bangkok 'shutdown' looms, Thailand's 'Teflon' economy put to the test