Economy | Mon Mar 25, 2013 7:44pm EDT

Stockton, California bankruptcy eligibility trial begins