Politics | Fri Jan 9, 2009 2:02pm EST

Illinois court opens way for Burris to take Obama's seat