World | Thu Aug 8, 2013 3:06pm EDT

'Whitey' Bulger jury asks to see Boston mob's machine gun