Economy | Fri Aug 10, 2012 2:49pm EDT

Budget gap narrows to $69.6 billion in July vs. year ago