Politics | Mon Nov 28, 2011 5:53pm EST

Obama tells EU to take decisive action on debt