Economy | Fri Sep 27, 2013 3:33pm EDT

Next Fed chair must not trim stimulus: Kocherlakota