Economy | Sat Jan 4, 2014 10:25am EST

Fed's Kocherlakota does not comment on U.S. policy, economy