Politics | Tue Jun 3, 2014 6:33pm EDT

Obama to name Berkeley economist to White House council