Politics | Thu Nov 8, 2012 7:05pm EST

Obama to make statement on economy Friday