Technology | Mon Aug 5, 2013 7:55pm EDT

Amazon founder Bezos to buy the Washington Post