World | Mon Aug 20, 2012 5:56pm EDT

Ecuadoreans rally behind president over Assange asylum