Markets | Mon Apr 14, 2014 9:52pm EDT

Shipping alliance opposes Beckham's Miami arena plan