Markets | Fri Mar 29, 2013 12:08pm EDT

Zombie television show turns Georgia town into tourism hub