Markets | Thu Nov 8, 2012 6:16pm EST

President Obama to make statement on economy Friday