Markets | Tue Mar 4, 2014 5:13pm EST

Xoma to stop testing drug as arthritis treatment