Markets | Fri Nov 2, 2012 9:05am EDT

Turkey's Yapi Kredi bank says to issue 500 mln lira bill