Industries | Mon Jan 21, 2013 5:20pm EST

Zon, Optimus agree to merge, to take on Portugal Telecom