Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co Ltd appoints Lu Zhenggang chief executive officer


Thursday, 28 Nov 2013 07:00pm EST 

Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co Ltd:Says appointed Lu Zhenggang as chief executive officer of the company, to replace Zhang Xiaoqiang.