Ryazanskaya energeticheskaya sbytovaya kompaniya OAO Announces Change of Chairman of Board of Directors-SKRIN


Monday, 28 Oct 2013 05:53am EDT 

SKRIN reported that the Board of Directors of Ryazanskaya energeticheskaya sbytovaya kompaniya OAO has dismissed Mr. Aleksey Sergeevich Shakhmatov from the post of the Chairman of the Board of Directors and appointed to this post Ms. Yanina Eduardovna Stanyulenayte. 

Company Quote