Kvadra-Generiruyushchaya Kompaniya OAO Acquires 100% Stake In Belgorodskaya teplovaya kompaniya OOO -SKRIN


Wednesday, 21 Nov 2012 09:37pm EST 

SKRIN reported that Kvadra-Generiruyushchaya Kompaniya OAO has acquired a 100% stake in Belgorodskaya teplovaya kompaniya OOO (BelTK OOO). Prior to the transaction, the Company was not a shareholder of Belgorodskaya teplovaya kompaniya OOO. Financial details were not disclosed. 

Company Quote

0.002499
2.0E-5 +0.81%
10:45am EDT