for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
Financials

POWTÓRZONA-W SKRÓCIE-mBank zwiększył rezerwę na kredyty frankowe do 293 mln zł w IV kw. 2019

(Poprawiono zapis milionów w depeszy na “mln” z “million”.)

16 stycznia (Reuters) - mBank SA:

* REZERWA PORTFELOWA NA RYZYKO ZWIĄZANE Z KLAUZULAMI WALORYZACYJNYMI W UMOWACH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH I MIESZKANIOWYCH INDEKSOWANYCH KURSEM CHF, UTWORZONA W IV KW.2019 R WYNOSI 293 MLN ZŁ

* NEGATYWNY WPŁYW PRZEDTERMINOWYCH SPŁAT KREDYTÓW DETALICZNYCH NA WYNIK BRUTTO BANKU W IV KWARTALE 2019 R. WYNIÓSŁ 78 MLN ZŁ

* Z TEJ KWOTY 68 MLN ZŁ POMNIEJSZYŁO WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK, A 10 MLN ZŁ POWIĘKSZYŁO POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

* WIĘKSZOŚĆ TEGO WPŁYWU MA CHARAKTER JEDNORAZOWY I NIE POJAWI SIĘ PONOWNIE W PRZYSZŁYCH KWARTAŁACH Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up