for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up
Financials

W SKRÓCIE-Bank Pekao otrzymał od KNF zalecenie dot. wypłaty dywidendy z zysku za 2019 r.

5 marca (Reuters) - Bank Polska Kasa Opieki SA:

* KNF ZALECIŁA ZWIĘKSZENIA FUNDUSZY WŁASNYCH POPRZEZ ZATRZYMANIE PRZEZ BANK CO NAJMNIEJ 25% ZYSKU WYPRACOWANEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R.

* KNF POTWIERDZIŁA TEŻ, IŻ BANK NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO WYPŁATY DO 100% DYWIDENDY Z ZYSKU BANKU NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM I SKONSOLIDOWANYM

* W ZALECENIU KNF POTWIERDZIŁA WG STANU NA 31 GRUDNIA 2019 R. SPEŁNIANIE PRZEZ BANK KRYTERIÓW KWALIFIKUJĄCYCH DO WYPŁATY DO 75% DYWIDENDY Z ZYSKU BANKU WYPRACOWANEGO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 R. NA POZIOMIE JEDNOSTKOWYM ORAZ SKONSOLIDOWANYM Pełny komunikat spółki w serwisie Eikon jest dostępny tutaj: Aby zobaczyć pozostałe depesze na temat spółki, kliknij tutaj (Gdansk Newsroom)

for-phone-onlyfor-tablet-portrait-upfor-tablet-landscape-upfor-desktop-upfor-wide-desktop-up