Edition:
United States

Emc Instytut Medyczny Q3 Net Loss Widens To 3.4 Million Zlotys


Monday, 26 Nov 2018 11:36am EST 

Nov 26 (Reuters) - EMC Instytut Medyczny SA ::Q3 NET LOSS 3.4 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 2.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 REVENUE 82.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 74.9 MILLION ZLOTYS YEAR AGO.Q3 OPERATING LOSS 1.9 MILLION ZLOTYS VERSUS LOSS OF 1.5 MILLION ZLOTYS YEAR AGO. 

Company Quote

6.35
 --
16 May 2019